ADMINISTRATOR
DIECEZJI KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
Kościoła Polskokatolickiego w RP
__________________________________________________________________________

ul. Wapienna 4 32-332 Bukowno tel./fax 32 642 14 87 tel. kom. 880 832 241

 
e-mail:
diecezja.krakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.parafiabukowno.eu

_____________________________________________________________________________________________

 
List Pasterski
Do Braci Kapłanów Kościoła Polskokatolickiego
Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

 

Drodzy Przyjaciele


Pozdrawiam Was serdecznie, Pozdrawiam każdego z Was z osobna.

Przyjęcie święceń kapłańskich to odpowiedź każdego z nas na
Chrystusowe Słowa „Pójdź za mną”.
Bycie kapłanem to znaczy być przyjacielem Chrystusa.
Chrystus wyznaczył każdemu z nas konkretne zadanie
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” (J 15,16).
Kapłaństwo to dar dany nam przez Boga aby w nas i przez nas spełniała się
„nie moja” ale wola naszego Boga Ojca.
Odpowiadając na Chrystusowe zaproszenie staliśmy się pasterzami, duszpasterzami. Powierzony nam Lud Boży oczekuje od nas kapłanów wierności Chrystusowi.
Wierni Chrystusowi, będziemy wierni powierzonemu nam Ludowi Bożemu.
Miłość nasza do Chrystusa nie może być obłudna i wyrachowana, bo wtedy nasze kapłaństwo będzie obłudne i wyrachowane.

Powierzony nam Lud Boży nie oczekuje od nas kapłanów mądrości tego świata
ale oczekuje zawsze, że ukażemy mu obecnego wśród nas Chrystusa pełnego dobroci
i miłosierdzia.
Wierni oczekują od nas kapłanów silnej wiary, nadziei i miłości aby ich wiara, nadzieja i miłość była silniejsza.
Wierni widzą w nas kapłanach dobrych pasterzy, sól dla ziemi, światło dla świata, skałę na którą mogą się schronić.
Nie bójmy się naszego kapłaństwa.
Nie jesteśmy sami.
Chrystus zapewnia nas: „Nie bójcie się, Ja jestem z Wami”.
Chrystus zaufał nam i ufa.
Nie zapominajcie bracia kapłani, że należycie do Kościoła - Kościoła Polskokatolickiego.
Kochajcie ten Kościół, nawet jeżeli widzicie Jego słabości, tym bardziej pracujcie gorliwie.
Nie załamujcie się.
Wzajemnie wspierajcie się i módlcie się – jeden za drugiego.

Drodzy Przyjaciele w Chrystusowym Kapłaństwie.

Siłą Kapłaństwa i siłą Kościoła jest jedność – jedność buduje, niezgoda rujnuje.
„Ten, kto łamie jedność, narusza miłość; a kto narusza miłość, nawet jeśli jest wielkim, jest niczym (św. Augustyn)
Wielką troską Chrystusa było pragnienie aby wszyscy stanowili jedno:
"Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty ojcze, stanowisz jedno we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas jedno, aby świat uwierzył żeś Ty mnie posłał”.
Jedność Kapłańska, jedność z biskupem, jest siłą jedności dla wspólnoty parafialnej,
siłą jedności dla całego Kościoła.
Głoszenie Słowa Bożego oraz przekazywanie Bożych darów w sakramentach świętach jest najpiękniejszym, pełnym zaufania wyróżnienia dla nas kapłanów. Dlatego:
„Miejcie na uwadze to, co będziecie czynić, żyjcie tym co będziecie wypełniać, żyjcie tajemnicą która zostaje powierzona waszym rękom i bądźcie naśladowcami Chrystusa, który za nas się ofiarował” (Liturgia Święceń Kapłańskich)

Zawierzam siebie i Was, Najświętszej Maryi Pannie - wierna Bogu daje nam swojego Syna Jezusa Chrystusa i prosi szczególnie nas kapłanów abyśmy uczynili wszystko „co On Wam powie”.

Pełniąc Urząd Administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej
sercem i modlitwą jestem z Wami Drodzy Kapłani, z Waszymi rodzinami, z Wiernymi w Waszych parafiach.

 

1. 30.08.2015 – Niedziela godzina 17.00 będę razem z Dziekanem Ryszardem Rawickim w parafii Jastkowice (telefonicznie powiadomiłem Ks Prob. Józefa Dutkiewicza)

2. 13.09.2015 – Niedziela godzina 11.00 odprawię Mszę Św. W parafii Łęki Dukielskie z ok. 90 lecia parafii

3. 19.09.2015 – sobota godzina 10.00 (Uzgodniłem z Ks Prob. Marianem Wnęk)
Zapraszam Wszystkich Kapłanów Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego do parafii Tarnów – ul. Bernardyńska 24a
– Uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
(„ Sprawa” parafii Tarnów rozwiązana pozytywnie dla Parafian – uzgodnienia z Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego Ks Bp Prof. dr hab. Wiktorem Wysoczańskim - Przewodniczącym Rady Synodalnej).
Obecność każdego kapłana będzie wyrazem miłości do Kościoła Polskokatolickiego.


18.06.2013 odbył się Synod Kościoła Polskokatolickiego.
Przesyłam w załączniku „Program Duszpasterski 2013-2018 który opracowałem i wygłosiłem podczas Synodu.
Synod zatwierdził „Program duszpasterski” jako obowiązujący.

Pozdrawiam Serdecznie:

„Miłość Boga Ojca łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa
i dar jedności w Duchu Świętym
niech będzie z Wami Wszystkimi”

Szczęść Boże

 

Ks Infułat mgr Antoni Norman
Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej
Kościoła Polskokatolickiego w RP

 Strona główna